SOLUTION

国外学历学位认证不是小事,专业中留服认证服务商,助你顺利认证!

Professional service provider for retention service certification

 

 
操作流程/PROCESS
 
 •  
  咨询公司客服,可电话咨询、微信咨询
 •  
  认证客服一对一、面对面了解海归的详细情况
 •  
  客服根据了解到的情况,分配到相应的海归顾问
 •  
  海归全程参与,专业顾问协助填写认证信息、补充并准备认证材料、提交
 •  
  认证完成后,领取认证结果,并查询认证书的真伪
 
 

Contact